Bycie osobą empatyczną nie oznacza myślenia w ten sam sposób, co inna osoba, ani też uzgadniania czy dzielenia się tymi samymi opiniami, ale oznacza umiejętność rozumienia emocji innych. Przejdźmy więc punkt po punkcie do zrozumienia definicji empatii, jak z nią pracować i co może ona wnieść do naszego życia.

Empatia to zdolność do odczuwania tego, co czuje druga osoba, do rozumienia emocji innych; to postawienie się w ich sytuacji, aby zrozumieć ich wewnętrzny świat, zrozumieć ich sytuację i to, co mogą czuć.

Jedną z największych potrzeb człowieka jest poczucie zrozumienia. Kiedy ta potrzeba nie jest zaspokojona, czujemy się bardziej odizolowani, samotni, lub mamy poczucie, że nie mamy znaczenia dla innych. To nieporozumienie generuje cierpienie, podczas gdy jeśli jesteśmy otoczeni przez empatycznych ludzi, nasze serce uspokaja się.

Rozwoj osobisty

Sposobem na większą empatię jest otworzenie się, przestaniemy się tak bardzo koncentrować na naszym indywidualnym świecie, nauczymy się słuchać i spróbujemy zwrócić większą uwagę na gesty, słowa i emocje innych. Możemy wykazać się większą zdolnością empatii nie tylko słowami, ale i gestami, spojrzeniami, prawdziwą uwagą, miłością, uściskiem, a czasem tylko naszą obecnością.

Ważne jest również, aby zadawać pytania, ponieważ pokazują one zainteresowanie, że słuchamy, że nam zależy. A przy okazji, uczyni nas to lepszymi rozmówcami. Zwiększamy naszą empatię emocjonalną, pokazując zrozumienie, kiwając głową, dając drugiej osobie znać, że ją rozumiemy, bez oceniania czy krytykowania tego, co wyraża, ale tylko starając się zrozumieć jej emocje. Jeśli będziemy w stanie identyfikować się z ich sytuacją i ich emocjami, nie tylko będziemy praktykować prawdziwą empatię poznawczą, ale będziemy naprawdę pomagać drugiej osobie poprzez zrozumienie.